By

admin
Täitemenetlus on võlausaldajatele oluline vahend nõuete sissenõudmisel, kuid sageli puutuvad nad kokku olukorraga, kus võlgnik on oma vara juba ennetavalt kolmandatele isikutele üle kandnud. Sellistes olukordades tekib küsimus, kas ja kuidas on võimalik neid varasid tagasi nõuda, et täita võlausaldaja nõuded. Täitemenetluse Seadustiku Pakutavad Võimalused Eesti õigusruumis on võlausaldajal, kelle kasutuses on jõustunud kohtuotsus või...
Read More